3e310a4350758ed3b946eaadfea71c575c474b03 medium

Är du intresserad av att delta i en klinisk studie om behandling av Ulcerös kolit?

Syftet med denna kliniska studie är att utvärdera ett försöksläkemedel för behandling av vänstersidig ulcerös kolit.

Totalt 215 patienter kommer att delta i denna europeiska studie som har godkänts av relevanta statliga myndigheter och etiska granskningsnämnder. Vi letar efter personer i åldern 18 och uppåt, som har diagnostiserats med vänstersidig ulcerös kolit.

För att se om du är en lämplig kandidat för den här studien, vänligen svara på frågorna i den rosa rutan nedan. För mer information, klicka på ”Mer information” och ”Vanliga frågor”.

Kan jag delta?

Svara på följande frågor för att se om studien är lämplig för dig.

Ja Nej
Är du 18 eller äldre?
Är du diagnosticerad med ulcerös kolit?
Är du gravid eller ammar du?
Behandlas du för ulcerös kolit idag?
Har du tidigare behandlats för ulcerös kolit?
Har du symptom av din ulcerösa kolit just nu?
Behandlas du för cancer just nu?

Studiesammanfattning

Tillstånd

Ulcerös kolit

Studiens varaktighet

12 veckor

Fas

2

Ersättning

Alla besök på kliniken, behandlingar och bedömningar är kostnadsfria.

Utgifter för resor och parkering kan ersättas.

Sponsor

16ad07ce0eeccb005fa77c45d3c6e1315260580a small