Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ta strona internetowa prowadzona jest przez Trialbee. Bardzo poważnie traktujemy kwestie prywatności użytkowników naszego serwisu i bezpieczeństwa ich danych osobowych.

Celem niniejszej polityki prywatności jest określenie zasad regulujących wykorzystywanie przez nas danych osobowych, które nam podajesz lub, które uzyskujemy na Twój temat z Internetu. Korzystanie z tej strony lub, w stosownych przypadkach, rejestracja w charakterze użytkownika świadczonych przez nas usług on-line, oznacza wyrażenie zgody na takie użytkowanie. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej polityki prywatności. Wszelkie spory mogące powstać w związku z kwestią prywatności podlegają zasadom niniejszej polityki, a także treści przekazanych powiadomień oraz przepisom prawa szwedzkiego.

Niniejsza polityka prywatności może podlegać zmianom. Prosimy ją regularnie sprawdzać, aby zapewnić sobie znajomość jej aktualnej wersji. W zakresie w jakim jesteśmy do tego zobowiązani, będziemy powiadamiać użytkowników o wszelkich zmianach.

OPIS I WYKORZYSTANIE ZEBRANYCH INFORMACJI

1 Informacje zagregowane
Podobnie jak wiele innych komercyjnych podmiotów, monitorujemy korzystanie z naszej witryny internetowej poprzez zbieranie zagregowanych informacji za pomocą tzw. plików cookies (patrz niżej). Najczęściej zbieramy informacje o liczbie odwiedzających naszą stronę z podziałem podstrony oraz o nazwie domeny dostawcy usług internetowych odwiedzającego. Ta informacja jest nam potrzebna do zrozumienia sposobu wykorzystywania naszej strony internetowej przez odwiedzającego i możemy ją przekazywać naszym podmiotom powiązanym i osobom trzecim. Nie mamy absolutnie żadnych możliwości wyodrębnienia tożsamości indywidualnych użytkowników w takich zagregowanych informacjach.

2 Dane osobowe
Jeśli użytkownik musi się zarejestrować w celu korzystania z witryny internetowej lub jeśli w jakimkolwiek innym celu musi wypełnić formularz on-line (np. w celu otrzymywania aktualnych wiadomości), wtedy zbieramy zindywidualizowane i identyfikowalne dane osobowe na temat użytkownika, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mailowy, kraj zamieszkania oraz inne informacje, które użytkownik dobrowolnie nam przekaże.

Zamierzamy stale doskonalić treść i funkcjonalność naszej strony internetowej. W związku z tym, możemy zbierać informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z tej strony,poprzez wykorzystanie plików cookies i innych podobnych technologii (patrz poniżej). Możemy także monitorować wzorce ruchu klientów i korzystania z witryny, aby móc doskonalić projekt i układ naszej strony, aby spersonalizować jej użytkowanie poprzez dostosowanie pokazywanych treści, co pozwoli na optymalizację użytkowania. Możemy również przeprowadzać analizy statystyczne na kontach naszych użytkowników, aby określić, między innymi, ile z nich jest aktywnych, jak często są one wykorzystywane i na ilu naszych innych stronach zarejestrowani są nasi użytkownicy.

Czasami może zdarzyć się, że uzyskamy poufne informacje osobowe, na przykład informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego albo choroby naszych użytkowników, ale tylko wtedy, gdy takie informacje zostaną nam dobrowolnie przekazane. Przekazanie takich informacji oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie poufnych danych osobowych dla celów określonych w niniejszej polityce prywatności i w przedstawionym powiadomieniu o zbieraniu takich informacji.

Możemy też uzyskiwać informacje na temat opinii użytkowników, jeśli, na przykład, użytkownik odeśle nam wypełnioną ankietę lub zada nam pytania.

Możemy też czasami otrzymywać z innych źródeł informacje na temat naszychużytkowników, które będziemy dodawali do informacji już posiadanych, w celu doskonalenia i personalizowania naszych usług.

Jeśli ktoś przekaże nam informacje na temat innej osoby, np. kolegi, niezbędne jest oświadczenie, że taka osoba upoważniła przekazującego do działania w jej imieniu oraz do wyrażenia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, w tym poufnych danych osobowych, i że osoba ta została poinformowana na temat naszej firmy i celu przetwarzania jej danych określonego w niniejszej polityce prywatności.

Możemy ujawniać dane osobowe w celu wywiązania się ze zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, lub w odpowiedzi na zapytanie o informacje złożone przez organ urzędowy, nawet jeśli udzielenie odpowiedzi nie jest obowiązkowe.

Zgadzasz się na przekazanie danych osobowych do kraju lub obszaru jurysdykcji niegwarantujących takiego samego poziomu ochrony danych osobowych. Jeśli przekażemy informacje do takiego innego kraju lub obszaru jurysdykcji, zapewnimy jednocześnie odpowiednią ochronę danych podczas ich przekazywania oraz w kraju docelowym.

REZYGNACJA Z OTRZYMYWANIA OD NAS POWIADOMIEŃ

Osoba, która zdecydowała się na otrzymywanie informacji na temat naszych produktów lub usług chcąca zrezygnować z otrzymywania tych informacji może przesłać e-mail na adres: [email protected] W mailu tym należy podać imię, nazwisko, nazwę użytkownika (jeśli dotyczy), informacje o rejestracji (jeśli dotyczy) oraz nazwę tej strony internetowej.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY INFORMACJE O NASZYCH UŻYTKOWNIKACH

Wdrożyliśmy właściwą politykę bezpieczeństwa, która ma na celu zapewnienie, w możliwie najlepszy sposób, bezpieczeństwa i nienaruszalności wszystkich informacji, w tym danych osobowych.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

Poniżej przedstawiamy opis, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies, Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies proszę odwiedzić stronę www.aboutcookies.org.

Ogólnie mówiąc, cookies to niewielkie pliki tekstowe, które przesyłane są do wyszukiwarki internetowej osoby wchodzącej na naszą stronę i przechowywane na twardym dysku jej komputera. Cookies działają niczym pamięć dla strony internetowej, pozwalając tej stronie na zapamiętanie komputera przy okazji ponownej wizyty. Jest to szczególnie istotne dla stron internetowych wymagających zalogowania, gdyż przyspiesza to procedurę uzyskania dostępu. Korzystamy zarówno z sesyjnych cookies (które istnieją jedynie do chwili wyłączenia wyszukiwarki) jak i z trwałych cookies (które utrzymują się przez dłuższy, określony czas).

Niektóre z naszych banerów reklamowych mogą wysyłać plik cookie na twardy dysk gościa strony (nawet, jeśli nie kliknie na baner). Jeśli gość naszej strony przejdzie następnie na reklamowaną stronę, wiemy że gość zobaczył nasz baner. Pozwala nam to monitorować skuteczność takich banerów.

Stosujemy również beacony internetowe (nazywane również clear GIF lub web bugs) w naszych e-mailach, aby śledzić powodzenie naszych kampanii marketingowych. Oznacza to, że jeśli ktoś otwiera e-maila od nas i klika na zawarty w nim link, możemy zobaczyć, jakie podstrony zostały odwiedzone. Nasze internetowe beacony nie przechowują dodatkowych informacji na komputerach użytkowników, ale komunikują się z naszymi plikami cookies w ich komputerze i mogą nam powiedzieć, kiedy otworzyli naszego e-maila. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do wykorzystywania beaconów internetowych, zalecamy postąpienie zgodnie z poniżej podaną instrukcją usuwania istniejących cookies i zablokowanie instalacji cookies w przyszłości. W dalszym ciągu będziemy wiedzieli, ile naszych e-maili zostało otwartych, i automatycznie będziemy otrzymywali adresy IP użytkowników, czyli unikalne identyfikatory komputerów i innych urządzeń z dostępem, ale nikt nie będzie identyfikowany na indywidualnych zasadach z uwagi na agregację tych informacji.

Większość wyszukiwarek akceptuje cookies, ale można zawsze zmieniać ustawienia wyszukiwarki, w celu odrzucania nowych cookies, blokowania istniejących cookies, lub uzyskiwania powiadomień o przesłaniu nowych cookies na twardy dysk. Proszę jednak pamiętać, że w przypadku odrzucenia lub zablokowania cookies, utracić można część funkcjonalności strony internetowej.

Jeżeli ktoś chce zablokować na przyszłość przechowywanie plików cookies w swoim komputerze, należy zapoznać się z instrukcjami producenta wyszukiwarki internetowej, klikając w pole „Pomoc” w menu wyszukiwarki. Więcej informacji na temat usuwania lub kontroli nad cookies można uzyskać na stronie “www.aboutcookies.org”.

AGENCI I DOSTAWCY USŁUG

Czasami zlecamy świadczenie niektórych usług w naszym imieniu firmom zewnętrznym lub osobom trzecim. Do świadczenia tych usług może być im potrzebny dostęp do danych osobowych. W żadnym jednak razie nie wolno im wykorzystywać uzyskanych informacji w jakimkolwiek innym celu.

DZIECI

Nasz strona internetowa skierowana jest do osób dorosłych (takich, jak osoby zainteresowane badaniami klinicznymi, pracownicy służby zdrowia, inwestorzy i osoby poszukujące informacji na temat firmy Trialbee oraz naszych produktów i usług). Nie zbieramy świadomie informacji od dzieci ani na temat dzieci. Osoby poniżej 18 roku życia prosimy o niekorzystanie z naszej strony internetowej.

NIEDOZWOLONE ZACHOWANIE

Możemy wykorzystać zebrane lub otrzymane informacje na temat odwiedzających, w celu prowadzenia dochodzenia, niedopuszczenia do nielegalnych działań, lub działań mogących grozić naszej sieci albo w inny sposób zagrażających funkcjonowaniu naszej strony internetowej. Informacje te możemy w powyżej określonym celu ujawniać osobom trzecim (np. policji).

DOSTĘP I ZMIANA DANYCH

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, każda osoba, której dane osobowe są przez nas przetwarzane, ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych (za co możemy pobrać niewielką opłatę). Można zażądać zmiany nieprawidłowych danych osobowych, co nie wiąże się z żadną opłatą. Można zwrócić się do nas z żądaniem modyfikacji wszelkich nieprawidłowych danych przesyłając e-mail na adres: [email protected]

W korespondencji z nami prosimy zawsze podać imię, nazwisko, nazwę użytkownika (jeśli dotyczy), informacje o rejestracji (jeśli dotyczy) oraz nazwę tej strony internetowej.

INNE INFORMACJE

Prosimy pamiętać, że w przypadku sprzedaży lub cesji naszej firmy (lub jakiejkolwiek jej części), przechowywane przez nas informacje mogą stanowić część aktywów przenoszonych na nowego właściciela, aczkolwiek będą one w dalszym ciągu wykorzystywane jedynie zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Możemy monitorować i zachowywać wszelką korespondencję z nami w celu kontroli jakości i dla celów szkoleniowych.

KONTAKT Z NAMI

W przypadku zmiany danych osobowych, zmiany wyboru preferencji marketingowych lub w celu podzielenia się z nami swoimi komentarzami, czy zadania pytania na temat niniejszej polityki prywatności, prosimy przysłać e-mail na adres: [email protected]

Wyrażenia takie jak: „Trialbee”, „Grupa”, „my”, „nam” oraz „nasze” dotyczą w niniejszym tekście firmy Trialbee AB i jej podmiotów powiązanych.

Back